EN :  
 
 
 
 
 
 

Projekty

Zespół Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie zaangażowany jest w projekty realizowane w ramach:

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Narodowe Centrum Nauki
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  • 7. Program Ramowy UE
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.