EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Technologii Drewna

Wydział Technologii Drewna

Oferta przykładowych badań na podstawie zrealizowanych projektów badawczych:

 1. Podstawy badań chromatograficznych celulozy drzewnej
 2. Podstawy badań materiałów drzewnych i celulozowych z zastosowaniem technik chromatograficznych
 3. Porównanie zawartości związków azotu w korze drzew z drzewostanów będących ostoją zwierzyny leśnej
 4. Badanie wytrzymałości krajowej, sosnowej tarcicy konstrukcyjnej zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
 5. Wpływ substancji stabilizujących na degradację celulozy drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
 6. Wpływ modyfikacji termicznej na zmianę barwy, skład chemiczny i właściwości mechaniczne drewna bukowego

Usługi dla:

 • zakładów przemysłu drzewnego (w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie),
 • firm i przedstawicielstw handlowych (handel surowcem drzewnym, wyrobami z drewna, klejami i materiałami malarsko-lakierniczymi oraz narzędziami i maszynami do drewna),
 • przemysłu budowlanego, stoczniowego i maszynowego,
 • biur projektowych,
 • placówek naukowo-badawczych, szkolnictwa zawodowego,
 • pracowni ochrony i konserwacji zabytków.

Koła naukowe:

Przy Wydziale działają koła naukowe: Koło Naukowe Technologów Drewna oraz Koło Naukowe „Przedsiębiorczy Technolog”, którego celem jest przygotowanie studentów do wejścia na branżowy rynek pracy.

Kontakt:

22 59 385 10
ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, Budynek nr 34
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.