EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Rolnictwa i Biologi

Wydział Rolnictwa i Biologi

Korzenie Wydziału Rolnictwa i Biologii sięgają Instytutu Agronomicznego w Marymoncie pod Warszawą powołanego do życia w roku 1816 dla szerzenia w społeczeństwie polskim wiedzy rolniczej.

Wydział prowadzi edukację oraz prace naukowe i badawcze, czego emanacją są usługi jakie możemy Państwu zaproponować przy wykorzystaniu naszego zaplecza technicznego oraz potencjału intelektualnego. Obejmują one zakres trzech dyscyplin: agronomii, ekologii i ochrony środowiska oraz biologii. Są to usługi edukacyjne i doradcze, jak niżej:

 1. Studia na kierunku rolnictwo, biologia, inżynieria ekologiczna: stacjonarne, niestacjonarne, inżynierskie, licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie.
 2. Studia podyplomowe na kierunkach: biologia, przyroda oraz rolnictwo.
 3. Organizacja i prowadzenie szkoleń, doradztwa, wykonywanie ekspertyz w zakresie agronomii:
 • agrotechniki roślin okopowych, oleistych, motylkowych oraz przygotowywanie biznesplanów dotyczących produkcji roślinnej;
 • uprawy roli na różnych glebach, projektowania zmianowań w różnych systemach rolnictwa, zwalczania chwastów różnymi metodami;
 • doboru gatunków i odmian do mieszanek użytków zielonych, prawidłowego użytkowania, pielęgnacji i renowacji łąk i pastwisk.

 

Ekologia i ochrona środowiska – wykonanie badań, ekspertyz, szkoleń i doradztwa w zakresie:

Organizacja i prowadzenie szkoleń, doradztwa, wykonywanie ekspertyz w zakresie biologii:

 • procesów glebotwórczych w glebach i ich genezy, właściwości humusu glebowego, wykonania map glebowych, zanieczyszczenia i skażeń gleb, wód, ścieków, osadów ściekowych, roślin, żywności metalami ciężkimi, składnikami nawozowymi i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA);
 • nawozów organicznych i mineralnych, technologii nawożenia różnych gatunków roślin, technologii produkcji nowych nawozów, wtórnego, nawozowego wykorzystania niektórych odpadów organicznych, oddziaływania nawożenia roślin na środowisko.
 • poziomu związków organicznych w materiale biologicznym (białek, cukrów, tłuszczów, kw. nukleinowych, barwników, aminokwasów itp.), aktywności enzymów, frakcjonowania białek metodami chromatografii, wyznaczania mas cząsteczkowych mikrocząsteczek;
 • analizy molekularnych genów i/lub sekwencji regulatorowych, fotosyntetycznej produktywności podstawowych i alternatywnych roślin uprawnych, kryteriów selekcji roślin na stresy abiotyczne, uprawy hodowli, przetwarzania roślin energetycznych, oceny i poprawy jakości nasion różnych gatunków roślin;
 • współzależności pomiędzy roślinami a organizmami symbiotycznymi, patogenami oraz warunkami środowiska abiotycznego, ultrastruktury komórek, tkanek, organów roślin z wykorzystaniem mikroskopu transmisyjnego i skaningowego.


Zapleczem naukowo-dydaktycznym Wydziału są:

 • Wydziałowa Stacja Eksperymentalna im. prof. Mariana Górskiego w Skierniewicach będąca kontynuacją pierwszego Pola Doświadczalnego SGGW założonego w roku 1921
 • Rolniczy Zakład Doświadczalny “Chylice”- własność SGGW od 1913 roku
 • Rolniczy Zakład Doświadczalny “Żelazna” – własność SGGW od 1945 roku
 • Zespół Szklarniowo-Fitotronowy oraz Kolekcja Roślin Rolniczych.
 •  

  Skontaktuj się z nami a my dobierzemy dla Ciebie najlepszych specjalistów spośród kadr SGGW w Warszawie!

  Kontakt:

  22 59 325 10
  02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 , budynek 37
   
   
   

  Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

   

  Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.