EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Nauk o Zwierzętach

Wydział Nauk o Zwierzętach

Oferta przykładowych badań na podstawie zrealizowanych projektów badawczych:

 1. Poprawa metod zachowania i rozwoju rodzimych ras owiec wytworzonych w efekcie udomowienia ich dzikich przodków
 2. Nanotechnologia w produkcji drobiu.
 3. Wpływ roślinnego kokcydiostatyku na wyniki produkcyjne oraz jakość mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących
 4. Praca hodowlana prowadzona w kierunku obniżenia częstotliwości występowania uwarunkowań genetycznych białka prionowego wrażliwych na trzęsawkę, u owiec wrzosówek i żelaźnieńskich
 5. Ocena wpływu stosowania własnej metody habituacyjnego treningu krów i jałówek wysokocielnych w oborach wielkotowarowych na poprawę interakcji człowiek – zwierzę (HAR) oraz dobrostanu i użytkowości  bydła
 6. Składniki prozdrowotne i właściwości technologiczne mleka pochodzącego z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych z centralnej Polski
 7. Możliwości wykorzystania nicieni entomopatogenicznych do redukcji liczebności szeliniaka sosnowca
 8. Wpływ nanocząstek złota i wybranych biokompleksów podawanych in ovo na wzrost i rozwój zarodka kury Gallus domesticu
 9. Karpie i pstrągi polskie ochrona zasobów genetycznych z zastosowanie markerów DNA
 10. Wykorzystanie rodzimych ras owiec do produkcji jagnięciny przeznaczonej na zaopatrzenie rynku w Polsce Centralnej
 11. Nowe, multifunkcjonalne nanoproszki węglowe
 12. Nowoczesne technologie w hodowli jesiotra
 13. Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej
 14. BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego. Ocena wartości odżywczej wieprzowiny pozyskiwanej w modyfikowanych warunkach tuczu przy zastosowaniu w żywieniu świń różnych dodatków selenu
 15. BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego. Wpływ systemów utrzymania i wybranych suplementów diety na wartość odżywczą i prozdrowotną jagnięciny

W zależności od Państwa potrzeb, poszczególne jednostki Wydziału mogą opracować lub przeprowadzić zlecone przez Państwa badania i analizy.

Kontakt:

22 59 365 10
02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.