EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji

Dla biznesu

Przykładowe usługi – przedmioty dotychczasowych badań z zakresu organizacji i zarządzania produkcją, maszyn rolniczych i leśnych i podstaw inżynierii:

 1. Analizy czynników wpływających na wydajność, koszty jednostkowe lub inne czynniki
 2. Analizy procesowe
 3. Opracowywanie konstrukcji urządzeń, uwzględniające badania jakościowe i energetyczno-eksploatacyjne
 4. Badania wpływu konfiguracji maszyn rolniczych na efektywność zbioru
 5. Badania przepływu strumienia masy w maszynach do zbioru materiałów roślinnych dla potrzeb monitorowania i mapowania plonu
 6. Ruch strumienia powietrza i masy materiału roślinnego w kanale wyrzutowym sieczkarni polowej z toporowym zespołem rozdrabniającym
 7. Diagnostyka urządzeń i systemów niekonwencjalnego zasilania energią
 8. Metody komputerowego wspomagania decyzji zmniejszenia strat produktów rolniczych w procesach ich suszenia i przechowywania
 9. Identyfikacja cech korzeni marchwi jadalnej z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu
 10. Analiza energetyczno-techniczna technologii produkcji biodiesla w małym gospodarstwie rolnym
 11. Zastosowanie surowego oleju rzepakowego jako paliwa do silników wysokoprężnych ciągników i pojazdów rolnych
 12. Sektor biopaliw transportowych w Polsce w kontekście nowych uwarunkowań UE”.

Badania i analizy wykonywane są m. in. W wyspecjalizowanych laboratoriach:

 1. Laboratorium badań narzędzi uprawowych
 2. Laboratorium badań opryskiwaczy
 3. Laboratorium pozyskiwania mleka
 4. Laboratorium urządzeń do przygotowywania pasz
 5. Laboratorium urządzeń czyszczących i suszarniczych
 6. Laboratorium zadawania pasz i pojenia zwierząt
 7. System VMS z robotem udojowym DeLaval
 8. Stanowisko do badań rozsiewaczy nawozów mineralnych
 9. Hala Maszyn
 10. Polowe laboratorium badawcze maszyn rolniczych (wyposażenie: aparatura do pomiaru zapylenia powietrza, rejestrator zderzeń, przystawka hydrauliczna, aparatura do pomiarów parametrów ergonomicznych)
 11. Laboratorium badań silników spalinowych małej mocy stosowanych w pilarkach spalinowych
 12. Laboratorium skrawania drewna
 13. Laboratorium drgań i hałasów maszyn z silnikami małej mocy
 14. Laboratorium obróbki nasion drzew i krzewów leśnych
 15. Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
 16. Laboratorium eksploatacji urządzeń elektrycznych
 17. Laboratorium automatyki
 18. Laboratorium sterowników PLC
 19. Laboratorium pomiarów słonecznych
 20. Laboratorium suszarnictwa
 21. Laboratorium techniki cieplnej
 22. Laboratorium biopaliw (wyposażone w: ogniwa paliwowe, tłocznię do wytłaczania oleju z roślin oleistych, instalację estryfikacyjną, smugoskop, stanowisko do badań procesu w komorze spalania o stałej objętości)
 23. Laboratorium ekstruzji
 24. Laboratorium eksploatacji technicznej
 25. Laboratorium obróbki metali
 26. Laboratorium napraw aparatury paliwowej
 27. Laboratorium diagnostyki technicznej
 28. Laboratorium badań właściwości fizycznych produktów stosowanych w energetyce odnawialnej

Kontakt:

22 59 345 00
02-787 Warszawa , ul. Nowoursynowska 164, budynek 21
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.