EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr inż. Sebastian Jarzębowski

dr inż. Sebastian Jarzębowski

Kierownik Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw.

Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz logistyce. Autor kilkudziesięciu publikacji w tym dwóch monografii zagranicznych:

(1) Jarzębowski S. (2011): The efficiency of grain milling companies in Poland and in Germany - Application of DEA Method and Malmquist Index. Bonn. Universität Bonn – ILB. 120S.;

(2) Jarzębowski S., Poignee O., Schiefer G. (red.) (2007): Integriertes Qualitätsmanagementsystem im Getreidesektor – Fallstudie einer Getreidekette in Polen. Universität Bonn – ILB. Bonn, 93S.

Koordynator projektów krajowych i międzynarodowych.

Kontakt:

+48 225935603
02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166, budynek 3, pok. 111
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.