EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaster innowacji w Agrobiznesie

Klaster innowacji w Agrobiznesie

Głównym celem Klastra jest transfer wiedzy do szeroko pojętego biznesu (science to business – S2B), zwiększenie efektywności transferu technologii i wiedzy pomiędzy uczestnikami Klastra, a w rezultacie wzrost potencjału innowacyjnego Mazowsza.

Zostając członkiem klastra otrzymasz:

  1. bezpłatny dostęp do wysoko innowacyjnych usług informatycznych, opisanych poniżej,
  2. dostęp do najlepszych specjalistów w zakresie agrobiznesu – tak naukowców jak i praktyków,
  3. możliwość nawiązywania połączeń kooperacyjnych z nowymi podmiotami.

Klaster udostępni swoim członkom internetową platformę Innowacji w Agrobiznesie, dostarczającą informacji, umożliwiającą nawiązywanie współpracy i realizację wspólnych inicjatyw innowacyjnych. W ramach platformy, za pośrednictwem sieci Internet świadczonych będzie 5 innowacyjnych usług. Przedsiębiorcy skupieni w Klastrze uzyskają możliwość korzystania z nich nieodpłatnie.

Usługi będą świadczone w ramach dwóch modułów:

1. Food Safety:

  1. Supply Chain Management (Traceability, Workflow Management) – Platforma online do zarządzania łańcuchem dostaw.
  2. Doradztwo online w zakresie zarządzania jakością (Zarządzanie Jakością, Bezpieczeństwo żywnościowe, Higiena, Prawo żywnościowe, Międzynarodowe prawo transportowe / Logistyka / Pakowanie / Znakowanie Prawo).

2. Food Professional:

  1. E-learning (Zdefiniowane Szkolenia) – usługa szkoleń online. Na internetowej latformie e-learningowej zostanie uruchomiony zestaw szkoleń z zakresu Zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwa żywnościowego, Higieny, Prawa żywnościowego, Międzynarodowego prawa transportowego / Logistyki / Pakowania / Znakowania żywności itd.
  2. Spotkania pomysłodawców i inwestorów (giełda pomysłów) – usługa umożliwiająca wymianę informacji i pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych wspólnie projektów. Na platformie internetowej członkowie Klastra oraz podmioty zapewniające finansowanie będą mogły udostępniać swoje projekty i pomysły i poszukiwać dla nich finansowania.
  3. Grupy robocze (grupy projektowe, podejmujące konkretne działania w ramach określonego projektu) – usługa umożliwiająca organizację wspólnej pracy członkom klastra. Tworzenie zespołów wspólnie realizujących projekt online.

Usługi takie nie są obecnie oferowane przez żadne porozumienie kooperacyjne o podobnym charakterze w regionie, ani w Polsce. Również oferta komercyjna dostępna na rynku jest w tym zakresie mocno ograniczona. Brak jest oferty o porównywalnej skali i zakresie.

Dodatkowo Klaster będzie świadczył usługi doradczo-konsultacyjne dla branży agrobiznesu z terenu województwa mazowieckiego.

Kontakt:

 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.