EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Kierownik: dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka – profesor SGGW

Sekretariat: mgr Elżbieta Kopestyńska, Jolanta Petrykowska

Sekretariat katedry: bud. 6, pok. A 37

Kontakt:

22 59 340 77
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, blok 6
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.