EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska

dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska

Kompetencje:

Dr hab. nauk ekonomicznych, specjalności: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, rachunkowość

Doświadczenie:

Wykonawca w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych, jako ekspert ds. finansów przedsiębiorstw i rachunkowości

Zainteresowania naukowe:

Polityka dywidendy, kształtowanie struktury kapitału, zarządzanie płynnością finansową, ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw

 Obszary w których chętnie podejmę współpracę:

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw

Kontakt:

02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166, budynek 7, pok. 14
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.