EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. dr hab. Henryk Runowski

Prof. dr hab.  Henryk Runowski

Pracownik naukowy w dziedzinie ekonomii - posiada bogaty dorobek naukowy, a wiele jego prac z zakresu planowania i zarządzania przedsiębiorstwami zostało wdrożonych do praktyki. W czasie blisko 3-letniego łącznego pobytu w krajach Europy Zachodniej doskonale poznał problemy i uwarunkowania rozwoju rolnictwa w tych krajach, co jest bardzo pomocne w poszukiwaniu właściwych rozwiązań strukturalnych w rolnictwie polskim. Bardzo dobrze są mu znane zasady Wspólnej Polityki Rolnej, kierunki rozwoju rolnictwa zrównoważonego, nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej, zasady prowadzenia gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, rachunkowości rolnej, zarządzania przedsiębiorstwami, ekonomiki przedsiębiorstw, źródeł finansowania działalności gospodarczej, w tym zasad korzystania z zagranicznych środków pomocowych.

Kontakt:

02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166, budynek 7, pok. 112
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.