EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie

Kierownik: dr inż. Sebastian Jarzębowski

Zakres działań:

  • tworzenie kultury innowacji i przedsiębiorczości,
  • pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych badaniami, szkoleniami oraz innymi formami współpracy,
  • inicjowanie i wspieranie współpracy między środowiskiem akademickim a biznesowym,
  • inicjowanie transferu technologii z sektora badawczo-rozwojowego do gospodarki,
  • zwiększenie skuteczności procesu udostępniania i wdrażania do gospodarki innowacyjnych technologii opracowanych w SGGW oraz innych placówkach naukowo--badawczych,
  • szkolenia dla pracowników i studentów SGGW w kwestiach związanych z komercjalizacją opracowań naukowych oraz doradztwo w tym zakresie.

Kontakt:

22 59 356 03
02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166, budynek 7
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.