EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Bogdan Klepacki

prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Prorektor ds. Dydaktyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autor około  250 oryginalnych prac twórczych, 35 prac zwartych, wypromował 23 doktorów, 253 magistrów, wykonał 78 recenzji w przewodach doktorskich, habilitacyjnych, postępowaniu o tytuł lub stanowisko profesora oraz 2 o dr hc. Kierował lub uczestniczył w kilkunastu grantach i projektach. Prowadził zajęcia na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych, Rolnictwa i Biologii, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności, Zastosowań Informatyki i Matematyki.

Zainteresowania naukowe: ekonomika przedsiębiorstw rolniczych, uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne postępu technologicznego, przystosowanie przedsiębiorstw agrobiznesu do zmian w otoczeniu, systemy logistyczne w przedsiębiorstwach agrobiznesu. 

Kontakt:

02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166, budynek 3, pok. 106
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.