EN :  
 
 
 
 
 
 

O nas

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie

Kierownik Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie - Dr inż. Sebastian Jarzębowski

W celu realizacji zadań projektu powołane zostały 3 zespoły tj:

Zespół ds. Innowacji

(Komercjalizacja wyników badań naukowych, obrót własnością intelektualną, transfer wiedzy z uczelni do firm)

Koordynator Zespołu ds. Innowacji - Dr Piotr Gołasa
Zakres obowiązków:

 • koordynacja działań Zespołu ds. Innowacji,
 • koordynacja prac Centrum związanych z realizacją projektów,
 • doradztwo w zakresie rozwijania przedsiębiorczości akademickiej,
 • identyfikacja i komercjalizacja innowacyjnych projektów,
 • doradztwo skierowane do naukowców w zakresie komercjalizacji innowacyjnych projektów oraz możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej,
 • dokonywanie wstępnej oceny potencjału rynkowego nowych technologii,
 • przygotowywanie ofert technologicznych oraz kontakt z potencjalnymi klientami lub inwestorami.

 

Zespół ds. Promocji i edukacji

(Promocja przedsiębiorczości akademickiej, edukacja dla przedsiębiorczości, działalność informacyjna)

Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji - Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska
Zakres obowiązków:

 • koordynacja działań Zespołu ds. Promocji i Edukacji,
 • koordynacja działań informacyjnych,
 • kontakty z mediami,
 • działania informacyjne, organizacyjne, edukacyjne i promocyjne w ramach projektów,
 • działania promocyjne i edukacyjne związane z przedsiębiorczością studencką,
 • promocja przedsiębiorczości akademickiej, odkryć naukowych, kontaktów z biznesem.

 

Zespół ds. Funduszy strukturalnych

(Fundusze strukturalne: wsparcie, monitoring, informacja)

Koordynator Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych - Dr Mariusz Maciejczak
Zakres obowiązków:

 • koordynacja prac związanych z realizacją projektów,
 • nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorstwami aktywnymi w dziedzinie B+R,
 • poszukiwanie innowacyjnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców SGGW.
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.