EN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tag: nanocząstki złota

 
Wydział Nauk o Zwierzętach

Wydział Nauk o Zwierzętach

Oferta przykładowych badań na podstawie zrealizowanych projektów badawczych: Poprawa metod...

 
 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.