EN :  
 
 
 
 
 
 
12
Kwi

VII Europejski Kongres Gospodarczy

 
140514084253.jpg

W dniach 20-22 kwietnia 2015 w Katowicach odbędzie się VII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC). Kongres ten to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Mamy przyjemność poinformować, iż uczestnikiem dwóch paneli dyskusyjnych będzie kierownik Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie - 
dr hab. Sebastian Jarzębowski.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Copyright (c) 2012 - 2013 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. All rights reserved.